„Tavaszi nyereményeső a Naplóval!”elnevezésű nyereményjáték
hivatalos játékszabálya


1. A Játék szervezője
A „Tavaszi nyereményeső a Naplóval!”elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Nyereményjáték") szervezője a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (székhely: 8200 Veszprém Házgyári u. 12. a továbbiakban: "Szervező").

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező és érdekeltségi körébe tartozó társaságok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, és mindezek Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti közeli hozzátartozói, aki rendelkezik május és június hónapban érvényes, befizetett Napló-előfizetéssel.

3. A Játék időtartama
A Játék 2013. április 30-én kezdődik és 2013. június 19-ig tart.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás
A Szervező 2013. április 30-a és 2010. június 19-ig között, megjelenteti a Nyereményjáték hirdetését, az általa kiadott Napló napilapjában. A játékban való részvétel feltétele:

A játékban minden Napló előfizető automatikusan részt vesz, aki rendelkezik 2013. május és június hónapban érvényes, befizetett Napló-előfizetéssel.
A sorsolás gépi úton történik az előfizetői adatbázisból, a sorsolás után történik a 2 havi előfizetés befizetés ellenőrzése.

4.2. Nyeremények:
Az érvényes Napló előfizetők között kisorsolunk:
1 db 32’ Full HD LED TV
1 db mikrohullámú sütő
1 db kerékpár
1 db mosógép
1 db hűtőszekrény
1 db laptop
1 db digitális fényképezőgép
1 db házimozi rendszer
1 db okos telefon
1 db digitális kamera
1 db GPS
11 db táblagép

4.3. Sorsolás:
Nyilvános sorsolás 2013. június 20-án 9 órakor, közjegyző jelenlétében a Szervező telephelyén (8200 Veszprém, Házgyári u.12.) fog történni.

A sorsoláson összesen 20 tartaléknyertes kihúzása történik meg, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket telefonon értesítjük, és névsorukat az érintett lapban közöljük.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők az Játékkal kapcsolatos további információért hívhatják a 94/999 120-as telefonszámot, hétfőtől-péntekig 9.00 és 16.00 óra között.
5.2. A hivatalos játékszabály, a Napló honlapján, a www.veol.hu/nyeremenyeso címen található meg.

6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a pénznyereményhez tartozó adóterhek megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A nyertesek nevét és lakóhelyét (helység és irányítószám) a Szervező a részvétel során a sorsolást követően az érintett lapban közli, a nyerteseket ezen kívül telefonon is értesítjük.
7.2. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) az érdekeltségébe tartozó kiadványok és cégek marketing tevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

b. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

c. amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult.
7.3. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a többszörösen módosított 1959. évi IV.törv. a Ptk vonatkozó §§-ai értelemszerűen irányadóak. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

2013. április 18. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...