Jogszabályi változások áprilisban

2012. március 30., 18:03 szerző: MTI
Több jogszabály is módosul áprilisban, így például a személyszállításra külön árszabályozás vonatkozik, és módosulnak a könyvviteli szolgáltatást végzők idei továbbképzésének szabályai is.

Az Alaptörvénnyel összefüggő egyes törvények módosításáról múlt év végén hozott törvény kiveszi az autóbuszos és a vasúti személyszállítást az ártörvény hatálya alól. Egyúttal speciális szabályokat határoz meg ezek árképzésére, amelyek április 1-jén lépnek hatályba.

A speciális szabályok egyike előírja: az ellátásért felelős a díjat meghatározhatja tételesen, vagy a díj kiszámítására vonatkozó módszerrel is. A díjat úgy kell meghatározni, hogy a hatékonyan működő közlekedési szolgáltató indokolt költségeire és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson. Az ár meghatározásánál tekintettel kell lenni az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítani kell a személyszállítási közszolgáltatások - egyéni közlekedéssel szembeni - versenyképességét.

A díjat, valamint alkalmazási feltételeit a közlekedési szolgáltatónak a hatálybalépését 30 nappal megelőzően kell közzé tennie.

Ezek a szabályok az autóbuszos és a vasúti közlekedésre is vonatkoznak.

A parlament múlt év végén törvényt hozott a jelzálog kölcsönök kamatairól, valamint az átlátható árazásról. Az idén április 1. előtt kötött minden olyan kölcsönszerződés, amely nem felel meg az előbbi előírásnak, augusztus 31-ig módosítható, újraköthető vagy kiváltható.

A könyvviteli szolgáltatást végzők idei továbbképzését azok végezhetik, akiknek április 1-jén erre akkreditációjuk volt - erről az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló, múlt év végén hozott törvény rendelkezik.

Az új szabálysértési törvény április 15-én lép hatályba, szabályait az ezután elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.

Az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló múlt év végi törvény az önkéntes tűzoltóságok működési feltételeit április 30-ig biztosítja.

A befektetési alapkezelők április 30-ig folytathatják tevékenységüket anélkül, hogy az új feltételeknek való megfelelést igazolják. Erre azért van szükség, mivel a múlt év végén új törvény készült a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról.

MTI

Facebook